דיור מוגן
 
 

העלאה מעבר למדד

עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל החליטה לשים לה כמטרה את מיגור התופעה של העלאת דמי האחזקה בשיעור קבוע וקביעה ארצית שהעלאה של דמי האחזקה מעבר למדד תיקבע רק על ידי גורם אובייקטיבי לגבי עלויות שאינן בשליטת הבית (עלויות תפעול).

הרקע העובדתי הוא שחלק מבתי הדיור המוגן חתמו עם העמותה בעבר על הסדר גישור (שקיבל תוקף של פס"ד בשנת 2009) לפיו רק גורם אובייקטיבי יקבע, כפי שדרשה העמותה, אם יש הצדקה להעלאה ואת גובהה. חלק מהבתים חתמו על הסכם שתינתן לדייר זכות בחירה בין הגורם האובייקטיבי לבין שיעור קבוע.

מאז בחודש יוני 2011, לפני כשנה, זכו 113 דיירי אחוזת פולג בערעור (על בימ"ש שלום) שהגיש עבורם משרד וייס פורת, בסוגיה זו ובה נקבע לראשונה כי גם סעיף העלאת דמי אחזקה בשיעור קבוע הוא מקפח ועושק. כמו כן עוגנה פעם נוספת ההלכה, כי המנגנון הראוי הוא המנגנון האובייקטיבי.

לאחר מכן חוקק ונכנס לתוקף בדצמבר 2012 חוק הדיור המוגן, שנוסח וקודם על ידי העמותה באמצעות יועציה המשפטיים עוה"ד זאב וייס ודנה מליחי-חקמון ממשרד וייס, פורת, ומשרד פרילוג, ובו סעיף 26 (א)(2) הקובע כי בית דיור מוגן לא יכול לעלות את דמי האחזקה באחוז קבוע אלא רק לפי השינוי בעלויות התפעול השוטף של הבית ולא יותר מהתקרה הקבועה בהסכם. כלומר במשען למשל צוין עד החוק שיעור של חצי אחוז, לא ניתן לעלות מעבר אליו וגם עד אליו יש להצדיק לפי שינוי בעלויות התפעול.

העמותה קוראת את פסק הדין יחד עם החוק ודורשת כי כל העלאה מעתה חייבת להיעשות רק על ידי גורם אובייקטיבי ועל פי שינוי בעלויות התפעול שאינן בשליטת הבית.

העמותה הגישה ביום 2.1.2013, באמצעות עוה"ד זאב וייס ודנה מליחי-חקמון, תביעה (בקשה לבית הדין לחוזים אחידים) בעניין נגד 24 בתי דיור מוגן בהם לא קיימת חלופה של גורם אובייקטיבי בחוזה ואשר סרבו להכניס חלופה זו בחוזה. כמו כן הגישה העמותה תביעה (בקשה לבית הדין לחוזים אחידים) לצו מניעה נגד 7 בתי דיור מוגן (אחד נענה ונמחק) שהעלו באותה עת את דמי האחזקה בפועל שלא בהתאם לאמור. דיון בבית הדין לחוזים אחידים בירושלים נקבע ליום 10.7.2013.

דנה מליחי-חקמון, עו"ד ומגשרת, תואר ראשון במינהל עסקים (חשבונאות), משרד וייס, פורת ושות'

התכנים והמידע דלעיל נועדו לתת מידע כללי ובלתי מחייב בלבד ואינם מהווים בשום צורה ייעוץ מקצועי, משפטי או אחר מכל מין וסוג שהוא, והכותב אינו מתחייב, כי יהיו מלאים, כוללים או מעודכנים. בכל מקרה ספציפי מוצע לפנות לייעוץ אישי ומקצועי או משפטי מתאים. השימוש בתכנים ובמידע דלעיל הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. אין לראות בתכנים והמידע משום חוות דעת ו/או ייעוץ מכל מין וסוג שהוא.

 

טלפון: 03-516-4949
פקס: 03-516-4143
דוא"ל
lawyers@weisslaw.co.il
וייס פורת ושות' משרד עורכי דין
קויפמן 2 קומה 12 תל אביב, 68012, ישראל
נבנה ע"י לק"י בניית אתרי אינטרנט